Hvis vi skal leve av noe annet etter at oljen tar slutt, eller enda bedre, at oljen hovedsaklig fases ut, så burde vi kanskje øke satsningen på forskning og utvikling.

Bruk av økonomiske midler på forskning og utvikling (i % av BNP)

Jernbanen må kunne frakte militært materiell – Norges Forsvarsforening

Nå arbeider Jernbaneverket med et mandat til en utredning som skal kartlegge og avdekke jernbanens sikkerhetsmessige svakheter, et arbeid som har fått særlig aktualitet i en situasjon der den sikkerhetspolitiske situasjonen er i kraftig endring.