VEDTAK VEDRØRENDE GJENGS-LEIE

For litt over et år siden kommenterte jeg et innlegg på Ivar Johansens blogg om markedsleie, eller gjengs-leie på kommunale leiligheter for psykisk utviklingshemmede og psykisk syke. Jeg skrev om at jeg har bare 250-300kr pr. uke til mat og baderoms-artikler. I mars i år satte Bydel Alna, (Oslo Kommune), ned husleia med ca. 1000kr pr. måned, med tilbakevirkende kraft fra januar i år. Det betyr at jeg nå har omtrent dobbelt så mye, (~550kr) i uka til disse utgiftene.

Read more

TU: VIL ØKE PRODUKSJONEN AV LEGEMIDLER I NORGE

Den store medisinmangelen Norge opplevde i fjor var ikke et nasjonalt fenomen. Den samme mangelen oppsto i svært mange land rundt om i verden. Det er mange årsaker til at antallet og varigheten av slike mangelsituasjoner har økt gjennom flere år. Det blir neppe bedre med koronakrisen verden gjennomgår nå. Tvert imot kan det bli verre fordi mange land ser behovet for å bygge opp lagre av viktige legemidler og prioritere innenlandsk produksjon til seg selv.

Read more

SKUP-PRISEN TIL VG

Avisen Verdens Gang har i år mottatt Skup-prisen for gjennomgangen av Samhandlingsreformens negative konsekvenser. Dette er en grundig gjennomført jobb som viser fatale følger av politikeres begrensede evne til å se problematiske sider ved sine egne kreasjoner, og istedet for å rette på feilene som eksisterer allerede, innfører man en helt ny og uprøvd reform som får alvorlige konsekvenser for mange. De har heldigvis, (men samtidig -dessverre), begrenset omfanget, slik at noen svært negative konsekvenser ikke har kommet med.

Read more

I DISSE KORONA-TIDER MÅ VI IKKE GLEMME…

Oppdatert: Pr. 26. mai 2020 er 235 bekreftet døde av COVID-19 Nasjonal dødsårsaksstatistikk for 2018

  • Totalt antall selvmord: 674, 472 menn og 202 kvinner Det totale antallet narkotikautløste dødsfall (også kalt overdoser) var 286 i 2018. Dødsårsaksregisteret

Read more

OM OVERVEKT

Mange tror overvektige personer rett og slett bare er late, og at hvis de bare hadde «tatt seg sammen», så ville de klart å bli slanke. Les hva eksperter på området sier om dette på forskning.no

Read more

HELSEVESENET

Antall somatiske sykehussenger i Norge er halvert siden 1980, fra ca 22000 til drøyt 10 000 i dag. Dette har alvorlige konsekvenser i form av komplikasjoner, dødsfall, korridorpasienter og dårligere arbeidsmiljø.  VG fortalte 16.juni om 1560 gamle pasienter som ble hjemsendt mellom kl 22 og 07, og nylig kom det fram at vi hadde over 16 000 korridorpasienter ved norske sykehus i årets tre første måneder. Det har alvorlige konsekvenser at kapasiteten er så lav ved våre sykehus.

Read more

OM BEREDSKAP OG PERSONLIG ANSVAR

Tidligere i år ble det utdelt en brosjyre fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap. Innholdet kan leses på Sikker hverdag. Jeg mener det er bra og en nødvendighet at man blir oppfordret til å gjøre det man kan selv for å sikre seg mot kriser og ulykker.  Jeg har selv tatt iniativ til å opprette nettsiden www.beredskap.net for å spre bevisstheten om egenberedskap. Etter andre verdenskrig var dette en selvfølge, men da var det samtidig et høyt statlig og kommunalt fokus på å gjøre det stat og kommune kan gjøre for å sikre sine innbyggere.

Read more

DEN NYE ARBEIDERKLASSEN

Middelklassen mangler forståelse for dem som lever under helt andre livsbetingelser enn dem selv | Ljunggren og Mangset Hvordan høyresiden kapitaliserer på venstresidens manglende evne til å ta seg av de svakeste i samfunnet.

Read more

Å LÆRE SEG Å (IKKE) BRUKE PENGER

Jeg har vært i en situasjon hvor jeg var ute og kjøre når det gjaldt bruk av penger. Til slutt måtte jeg søke Fylkesmannen om å få oppnevnt en økonomisk verge. Det fikk jeg, og nå, tre år senere er økonomien oversiktlig. Den er fremdeles ikke god, selv ikke for en som er uføretrygdet. Jeg har tenkt litt. Noe av det første vergen gjorde var å bruke en konto som «lå brakk» til innbetaling av ytelser, (penger), og den ordinære kontoen (den bankkortet er på) til overføring av penger til livsopphold, (mat, drikke, hygieneprodukter, osv.

Read more

TENKTE TANKER TENKES OM IGJEN

Skolen neglisjerer kreativitet. Det er et stort problem mener Magnus Nordmo i Aftenposten

Read more

OM OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS (OUS).

Jeg snakker med ganske mange folk i sykehuset – ansatte, pasienter, pårørende, taxisjåfører – og har til gode å finne én med direkte pasientkontakt eller pasienterfaring som ikke er vantro, fortvilt og hoderystende til planene om å legge ned Ullevål og dele virksomheten mellom gigantblokker på Gaustad og nesten like store blokker på Aker. Ansatte på Ullevål er imot fordi de ser at akuttsykehuset står i fare for å ødelegges. Ansatte på Rikshospitalet er imot fordi de ser at det gode, høyteknologiske, elektive sykehuset står i fare for å ødelegges.

Read more
🎲