Has er vitsen med dette hvis de tre store kjedene driver med prissamarbeid? Dagligvarepriser har økt med 50-100% de siste to årene, inflasjonen har økt med hva 5% eller noe…

Næringslivets Konkurranseutvalg er et responderende selvdømmeorgan i samarbeid med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Hovedorganisasjonen Virke, Coop Norge SA, Kreativt Forum, ANFO Annonsørforeningen, Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Posten Bring. Det har sitt mandat knyttet til markedsføringsloven kapittel 6, §§ 25-31. (Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår av 01.06.2009.)

Surveilling Alone — The New Atlantis

Home security cameras are booming in an era of rising crime and declining trust. But they’re driving neighbors further apart.

Man trenger ikke være syk for å være sengeliggende. Man trenger ikke være oppegående om man er frisk.