Hvis vi skal leve av noe annet etter at oljen tar slutt, eller enda bedre, at oljen hovedsaklig fases ut, så burde vi kanskje øke satsningen på forskning og utvikling.

Bruk av økonomiske midler på forskning og utvikling (i % av BNP)