2021

KUNSTIG INTELLIGENS HAR TAKLET EN AV NATURENS MEST FORVIRRENDE UTFORDRINGER

Det har tatt forskere 50 år, men ved hjelp av enorm datakraft kan vi nå forutsi hvordan proteiner vil folde seg. Det er årets vitenskapelige gjennombrudd, ifølge tidsskriftet Science. — Les på forskning.no/kunstig-intelligens-medisin-molekylaerbiologi/kunstig-intelligens-har-taklet-en-av-naturens-mest-forvirrende-utfordringer/1957789

Read more

LANGVARIGE TILTAK HAR FÅTT FLERE JENTER INN PÅ DATASTUDIER

For å skape kjønnsbalanse i IKT-studier har det vært viktig med offensive og kostbare tiltak over tid, viser NTNU-forskere. — Les på forskning.no/data-kilden-likestilling/langvarige-tiltak-har-fatt-flere-jenter-inn-pa-datastudier/1952264

Read more

ALVORLIG PSYKISK SYKE MENNESKER BLIR KASTEBALLER MED DØDEN TIL FØLGE

KRONIKK: Helsetjenester forhandler seg vekk fra ansvaret for alvorlig psykisk syke når behandlingen blir kostbar. — Les på forskersonen.no/kronikk-meninger-psykisk-helse-og-rus/alvorlig-psykisk-syke-mennesker-blir-kasteballer-med-doden-til-folge/1950417

Read more

DET HAR BLITT 560 MILLIONER FÆRRE FUGLER I EUROPA

– Det er et varsel om at noe er fundamentalt galt, sier norsk forsker. — Les på forskning.no/biologisk-mangfold-dyreverden-fugler/det-har-blitt-560-millioner-faerre-fugler-i-europa/1939628

Read more

KAN HENTE UT 50 PROSENT MER STRØM FRA SOLCELLER - TU.NO

Kristin Bergum har funnet løsningen på hvordan effektiviteten i solceller kan økes med femti prosent. Trikset hennes er å fange opp mer av det blå lyset. — Les på www.tu.no/artikler/kan-hente-ut-50-prosent-mer-strom-fra-solceller/515235

Read more

VANLIGE INFEKSJONS­SYKDOMMER ER MYE FARLIGERE FOR PSYKISK SYKE

Risikoen for å dø av influensa og lungebetennelse er mye høyere blant alvorlig psykisk syke enn i den øvrige befolkningen, viser ny studie. — Les på forskning.no/psykiske-lidelser/vanlige-infeksjonssykdommer-er-mye-farligere-for-psykisk-syke/1929726

Read more

NAME ALL THE COLORS @ COLORNAMES.ORG

Gi navn på alle fargene! @ colornames.org — Les på colornames.org/

Read more

NORSKE BØNDER BRENNER ULL I STEDET FOR Å SELGE DEN

KRONIKK: Hvorfor bruker vi så lite norsk ull i Norge? — Les på forskersonen.no/kronikk-landbruk-meninger/norske-bonder-brenner-ull-i-stedet-for-a-selge-den/1930137 Dette er bare rett og slett tragisk sløseri. Vi må kunne lage produkter av norsk kvalitetsull.

Read more

DET ER IKKE BARE FATTIGE SOM SLITER MED STRØMREGNINGEN

Det er ikke bare fattige som sliter med strømregningen — Les på forskning.no/energi-finans/det-er-ikke-bare-fattige-som-sliter-med-stromregningen/1925937

Read more

HER SPLITTES VANN TIL HYDROGEN OG OKSYGEN BARE VED HJELP AV SOLLYS - TU.NO

Kanskje er det første steg på veien mot en bil med solceller på taket som selv kan produsere hydrogenet den trenger til drivstoff. — Les på www.tu.no/artikler/her-splittes-vann-til-hydrogen-og-oksygen-bare-ved-hjelp-av-sollys/514214

Read more

NÅ HENTER SELV GOOGLE DATA FRA DENNE NORSKE, STATLIGE STARTUPEN - TU.NO

Samferdselsdepartementets selskap Entur har gjort Norge til et ledende land på nasjonal reiseplanlegging. Dette er ITS – Intelligent Transport Systems i praksis. — Les på www.tu.no/artikler/na-henter-selv-google-data-fra-denne-norske-statlige-startupen/514193

Read more

LIVET UNDER OG ETTER EN PANDEMI. FØLG OPP!

Verdensdagen for psykisk helse markeres av tusenvis 10. oktober hvert år. Bli med på laget, og gjør det lettere å snakke om psykisk helse hele året. — Les på verdensdagen.no/

Read more

NORGE HAR SOLGT REKORDMYE STRØM I ÅR - TU.NO

I første halvår av 2021 solgte Norge strøm til utlandet for over 5 milliarder kroner. Krafthandelen med utlandet satte dermed rekord, regnet i kroner. — Les på www.tu.no/artikler/norge-har-solgt-rekordmye-strom-i-ar/512338 Da er det kanskje ikke så rart at vi i Norge betaler rekordmye for strømmen akkurat nå? Mon tro om dereguleringen på 90-tallet ikke skulle vært gjennomført?

Read more

SLIK BLIR DET NYE DIGITALE NORGE - TU.NO

Fremtiden krever digitalisering og at vi endrer arbeidsprosessene det muliggjør. Mange vil være for trege, mener ekspert. — Les på www.tu.no/artikler/slik-blir-det-nye-digitale-norge/511361

Read more
2019

HELSEVESENET

Antall somatiske sykehussenger i Norge er halvert siden 1980, fra ca 22000 til drøyt 10 000 i dag. Dette har alvorlige konsekvenser i form av komplikasjoner, dødsfall, korridorpasienter og dårligere arbeidsmiljø.  VG fortalte 16.juni om 1560 gamle pasienter som ble hjemsendt mellom kl 22 og 07, og nylig kom det fram at vi hadde over 16 000 korridorpasienter ved norske sykehus i årets tre første måneder. Det har alvorlige konsekvenser at kapasiteten er så lav ved våre sykehus.

Read more

DEN NYE ARBEIDERKLASSEN

Middelklassen mangler forståelse for dem som lever under helt andre livsbetingelser enn dem selv | Ljunggren og Mangset Hvordan høyresiden kapitaliserer på venstresidens manglende evne til å ta seg av de svakeste i samfunnet.

Read more
🎲