Alvorlig Psykisk Syke Mennesker Blir Kasteballer Med Døden Til Følge

KRONIKK: Helsetjenester forhandler seg vekk fra ansvaret for alvorlig psykisk syke når behandlingen blir kostbar. — Les på forskersonen.no/kronikk-meninger-psykisk-helse-og-rus/alvorlig-psykisk-syke-mennesker-blir-kasteballer-med-doden-til-folge/1950417

🎲