2021

KUNSTIG INTELLIGENS HAR TAKLET EN AV NATURENS MEST FORVIRRENDE UTFORDRINGER

Det har tatt forskere 50 år, men ved hjelp av enorm datakraft kan vi nå forutsi hvordan proteiner vil folde seg. Det er årets vitenskapelige gjennombrudd, ifølge tidsskriftet Science. — Les på forskning.no/kunstig-intelligens-medisin-molekylaerbiologi/kunstig-intelligens-har-taklet-en-av-naturens-mest-forvirrende-utfordringer/1957789

Read more

LANGVARIGE TILTAK HAR FÅTT FLERE JENTER INN PÅ DATASTUDIER

For å skape kjønnsbalanse i IKT-studier har det vært viktig med offensive og kostbare tiltak over tid, viser NTNU-forskere. — Les på forskning.no/data-kilden-likestilling/langvarige-tiltak-har-fatt-flere-jenter-inn-pa-datastudier/1952264

Read more

ALVORLIG PSYKISK SYKE MENNESKER BLIR KASTEBALLER MED DØDEN TIL FØLGE

KRONIKK: Helsetjenester forhandler seg vekk fra ansvaret for alvorlig psykisk syke når behandlingen blir kostbar. — Les på forskersonen.no/kronikk-meninger-psykisk-helse-og-rus/alvorlig-psykisk-syke-mennesker-blir-kasteballer-med-doden-til-folge/1950417

Read more

DET HAR BLITT 560 MILLIONER FÆRRE FUGLER I EUROPA

– Det er et varsel om at noe er fundamentalt galt, sier norsk forsker. — Les på forskning.no/biologisk-mangfold-dyreverden-fugler/det-har-blitt-560-millioner-faerre-fugler-i-europa/1939628

Read more

NORDPOOL VARSLER SKYHØY STRØMPRIS MANDAG MORGEN - TU.NO

Strømprisen stiger igjen, og mandag morgen kan en varm dusj være dyrere enn på lenge. Strømbørsen NordPool varsler svært høy strømpris i hele Sør-Norge. — Les på www.tu.no/artikler/nordpool-varsler-skyhoy-strompris-mandag-morgen/515258 — Skal det bli slik at vi må ha nettleseren konstant på nåværende strømpris for å finne ut om vi har råd til å dusje eller lage mat? Det ser ut som en re-regulering er på høy tid.

Read more

KAN HENTE UT 50 PROSENT MER STRØM FRA SOLCELLER - TU.NO

Kristin Bergum har funnet løsningen på hvordan effektiviteten i solceller kan økes med femti prosent. Trikset hennes er å fange opp mer av det blå lyset. — Les på www.tu.no/artikler/kan-hente-ut-50-prosent-mer-strom-fra-solceller/515235

Read more

VANLIGE INFEKSJONS­SYKDOMMER ER MYE FARLIGERE FOR PSYKISK SYKE

Risikoen for å dø av influensa og lungebetennelse er mye høyere blant alvorlig psykisk syke enn i den øvrige befolkningen, viser ny studie. — Les på forskning.no/psykiske-lidelser/vanlige-infeksjonssykdommer-er-mye-farligere-for-psykisk-syke/1929726

Read more

NAME ALL THE COLORS @ COLORNAMES.ORG

Gi navn på alle fargene! @ colornames.org — Les på colornames.org/

Read more

NORSKE BØNDER BRENNER ULL I STEDET FOR Å SELGE DEN

KRONIKK: Hvorfor bruker vi så lite norsk ull i Norge? — Les på forskersonen.no/kronikk-landbruk-meninger/norske-bonder-brenner-ull-i-stedet-for-a-selge-den/1930137 Dette er bare rett og slett tragisk sløseri. Vi må kunne lage produkter av norsk kvalitetsull.

Read more

DET ER IKKE BARE FATTIGE SOM SLITER MED STRØMREGNINGEN

Det er ikke bare fattige som sliter med strømregningen — Les på forskning.no/energi-finans/det-er-ikke-bare-fattige-som-sliter-med-stromregningen/1925937

Read more

HER SPLITTES VANN TIL HYDROGEN OG OKSYGEN BARE VED HJELP AV SOLLYS - TU.NO

Kanskje er det første steg på veien mot en bil med solceller på taket som selv kan produsere hydrogenet den trenger til drivstoff. — Les på www.tu.no/artikler/her-splittes-vann-til-hydrogen-og-oksygen-bare-ved-hjelp-av-sollys/514214

Read more

NÅ HENTER SELV GOOGLE DATA FRA DENNE NORSKE, STATLIGE STARTUPEN - TU.NO

Samferdselsdepartementets selskap Entur har gjort Norge til et ledende land på nasjonal reiseplanlegging. Dette er ITS – Intelligent Transport Systems i praksis. — Les på www.tu.no/artikler/na-henter-selv-google-data-fra-denne-norske-statlige-startupen/514193

Read more

LIVET UNDER OG ETTER EN PANDEMI. FØLG OPP!

Verdensdagen for psykisk helse markeres av tusenvis 10. oktober hvert år. Bli med på laget, og gjør det lettere å snakke om psykisk helse hele året. — Les på verdensdagen.no/

Read more

JEG HAR STEMT KLISTREMERKER

Siden vi ikke får sånne kule klistremerker når vi stemmer her i Norge, så har jeg laget noen digitalt. Brukte en app som heter Vintage Logo and Poster Creator. (Bra app, forresten!) Tror den kun er på iPhone. Det viktigste er ikke hva du stemmer på, men at du stemmer. Din stemme er viktig, og for oss som er så heldige at vi har et demokrati, er det viktig at flest mulig stemmer ved valg.

Read more

NORGE HAR SOLGT REKORDMYE STRØM I ÅR - TU.NO

I første halvår av 2021 solgte Norge strøm til utlandet for over 5 milliarder kroner. Krafthandelen med utlandet satte dermed rekord, regnet i kroner. — Les på www.tu.no/artikler/norge-har-solgt-rekordmye-strom-i-ar/512338 Da er det kanskje ikke så rart at vi i Norge betaler rekordmye for strømmen akkurat nå? Mon tro om dereguleringen på 90-tallet ikke skulle vært gjennomført?

Read more

SLIK BLIR DET NYE DIGITALE NORGE - TU.NO

Fremtiden krever digitalisering og at vi endrer arbeidsprosessene det muliggjør. Mange vil være for trege, mener ekspert. — Les på www.tu.no/artikler/slik-blir-det-nye-digitale-norge/511361

Read more

NETTKIRKEN

Hvis du trenger å høre bekreftende eller beroligende ord, eller å snakke med noen, kan Nettkirken være noe for deg. Nettkirken drives i samarbeid av Den Norske Kirke og Sjømannskirken.

Read more

PSYKIATRI MED ET MENNESKELIG ANSIKT

Jeg har kommentert en artikkel som står på Ivar Johansens (SV) blogg, der Susanne Engell og Svein Haugsgjerd stiller spørsmål til nedlegging av Gaustad Sykehus, der det har vært behandling for personer med psykisk sykdom og -lidelser siden 1855.

Read more
2020

FØR ØYNENE DETTER UT…

…av vantro til det Amerikanske valgsystemet, bør vi i alle fall bli sikre på at dette fungerer her hjemme på berget.

Read more

VEDTAK VEDRØRENDE GJENGS-LEIE

For litt over et år siden kommenterte jeg et innlegg på Ivar Johansens blogg om markedsleie, eller gjengs-leie på kommunale leiligheter for psykisk utviklingshemmede og psykisk syke. Jeg skrev om at jeg har bare 250-300kr pr. uke til mat og baderoms-artikler. I mars i år satte Bydel Alna, (Oslo Kommune), ned husleia med ca. 1000kr pr. måned, med tilbakevirkende kraft fra januar i år. Det betyr at jeg nå har omtrent dobbelt så mye, (~550kr) i uka til disse utgiftene.

Read more

TU: VIL ØKE PRODUKSJONEN AV LEGEMIDLER I NORGE

Den store medisinmangelen Norge opplevde i fjor var ikke et nasjonalt fenomen. Den samme mangelen oppsto i svært mange land rundt om i verden. Det er mange årsaker til at antallet og varigheten av slike mangelsituasjoner har økt gjennom flere år. Det blir neppe bedre med koronakrisen verden gjennomgår nå. Tvert imot kan det bli verre fordi mange land ser behovet for å bygge opp lagre av viktige legemidler og prioritere innenlandsk produksjon til seg selv.

Read more

SKUP-PRISEN TIL VG

Avisen Verdens Gang har i år mottatt Skup-prisen for gjennomgangen av Samhandlingsreformens negative konsekvenser. Dette er en grundig gjennomført jobb som viser fatale følger av politikeres begrensede evne til å se problematiske sider ved sine egne kreasjoner, og istedet for å rette på feilene som eksisterer allerede, innfører man en helt ny og uprøvd reform som får alvorlige konsekvenser for mange. De har heldigvis, (men samtidig -dessverre), begrenset omfanget, slik at noen svært negative konsekvenser ikke har kommet med.

Read more

I DISSE KORONA-TIDER MÅ VI IKKE GLEMME…

Oppdatert: Pr. 26. mai 2020 er 235 bekreftet døde av COVID-19 Nasjonal dødsårsaksstatistikk for 2018

  • Totalt antall selvmord: 674, 472 menn og 202 kvinner Det totale antallet narkotikautløste dødsfall (også kalt overdoser) var 286 i 2018. Dødsårsaksregisteret

Read more

OM OVERVEKT

Mange tror overvektige personer rett og slett bare er late, og at hvis de bare hadde «tatt seg sammen», så ville de klart å bli slanke. Les hva eksperter på området sier om dette på forskning.no

Read more
2019

HELSEVESENET

Antall somatiske sykehussenger i Norge er halvert siden 1980, fra ca 22000 til drøyt 10 000 i dag. Dette har alvorlige konsekvenser i form av komplikasjoner, dødsfall, korridorpasienter og dårligere arbeidsmiljø.  VG fortalte 16.juni om 1560 gamle pasienter som ble hjemsendt mellom kl 22 og 07, og nylig kom det fram at vi hadde over 16 000 korridorpasienter ved norske sykehus i årets tre første måneder. Det har alvorlige konsekvenser at kapasiteten er så lav ved våre sykehus.

Read more

OM BEREDSKAP OG PERSONLIG ANSVAR

Tidligere i år ble det utdelt en brosjyre fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap. Innholdet kan leses på Sikker hverdag. Jeg mener det er bra og en nødvendighet at man blir oppfordret til å gjøre det man kan selv for å sikre seg mot kriser og ulykker.  Jeg har selv tatt iniativ til å opprette nettsiden www.beredskap.net for å spre bevisstheten om egenberedskap. Etter andre verdenskrig var dette en selvfølge, men da var det samtidig et høyt statlig og kommunalt fokus på å gjøre det stat og kommune kan gjøre for å sikre sine innbyggere.

Read more

DEN NYE ARBEIDERKLASSEN

Middelklassen mangler forståelse for dem som lever under helt andre livsbetingelser enn dem selv | Ljunggren og Mangset Hvordan høyresiden kapitaliserer på venstresidens manglende evne til å ta seg av de svakeste i samfunnet.

Read more

Å LÆRE SEG Å (IKKE) BRUKE PENGER

Jeg har vært i en situasjon hvor jeg var ute og kjøre når det gjaldt bruk av penger. Til slutt måtte jeg søke Fylkesmannen om å få oppnevnt en økonomisk verge. Det fikk jeg, og nå, tre år senere er økonomien oversiktlig. Den er fremdeles ikke god, selv ikke for en som er uføretrygdet. Jeg har tenkt litt. Noe av det første vergen gjorde var å bruke en konto som «lå brakk» til innbetaling av ytelser, (penger), og den ordinære kontoen (den bankkortet er på) til overføring av penger til livsopphold, (mat, drikke, hygieneprodukter, osv.

Read more

TENKTE TANKER TENKES OM IGJEN

Skolen neglisjerer kreativitet. Det er et stort problem mener Magnus Nordmo i Aftenposten

Read more

OM OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS (OUS).

Jeg snakker med ganske mange folk i sykehuset – ansatte, pasienter, pårørende, taxisjåfører – og har til gode å finne én med direkte pasientkontakt eller pasienterfaring som ikke er vantro, fortvilt og hoderystende til planene om å legge ned Ullevål og dele virksomheten mellom gigantblokker på Gaustad og nesten like store blokker på Aker. Ansatte på Ullevål er imot fordi de ser at akuttsykehuset står i fare for å ødelegges. Ansatte på Rikshospitalet er imot fordi de ser at det gode, høyteknologiske, elektive sykehuset står i fare for å ødelegges.

Read more
🎲