Etterlyser toprosentplan – Norges Forsvarsforening

JEG etterlyste dette fra regjeringen da Søreide var forsvarsminister, til døve ører.

🎲