I første halvår av 2021 solgte Norge strøm til utlandet for over 5 milliarder kroner. Krafthandelen med utlandet satte dermed rekord, regnet i kroner. — Les på www.tu.no/artikler/norge-har-solgt-rekordmye-strom-i-ar/512338

Da er det kanskje ikke så rart at vi i Norge betaler rekordmye for strømmen akkurat nå? Mon tro om dereguleringen på 90-tallet ikke skulle vært gjennomført?