Avisen Verdens Gang har i år mottatt Skup-prisen for gjennomgangen av Samhandlingsreformens negative konsekvenser. Dette er en grundig gjennomført jobb som viser fatale følger av politikeres begrensede evne til å se problematiske sider ved sine egne kreasjoner, og istedet for å rette på feilene som eksisterer allerede, innfører man en helt ny og uprøvd reform som får alvorlige konsekvenser for mange.

De har heldigvis, (men samtidig -dessverre), begrenset omfanget, slik at noen svært negative konsekvenser ikke har kommet med. Dette er for eksempel at f.eks. Ullevål Sykehus valgte å avslutte samarbeidet med ideelle aktører, (som Bymisjonen), for å spare penger. Dette resulterte i at flere rehabiliteringssteder (tidl. ettervernshjem), for personer som hadde vært innlagt i psykiatrien måtte legge ned. Dette var steder som Tåsen Ettervernshjem, Louisesgate Ettervernshjem og Solbu.

Metode-rapporten