Tidligere i år ble det utdelt en brosjyre fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap. Innholdet kan leses på Sikker hverdag.

Jeg mener det er bra og en nødvendighet at man blir oppfordret til å gjøre det man kan selv for å sikre seg mot kriser og ulykker. 

Jeg har selv tatt iniativ til å opprette nettsiden www.beredskap.net for å spre bevisstheten om egenberedskap.

Etter andre verdenskrig var dette en selvfølge, men da var det samtidig et høyt statlig og kommunalt fokus på å gjøre det stat og kommune kan gjøre for å sikre sine innbyggere.

Nå er det sånn at alle ikke evner, eller er i en situasjon som gjør det umulig for dem å gjennomføre disse tiltakene. Jeg tenker da spesielt på folk som bor i psykiatri-boliger, HVPU-boliger, eller samlokaliserte boliger, eller er på DPS.

Jeg mener at disse må kunne stole på at de får vann de må ha til å ta tablettene sine, vann til måltider, alternativ oppvarming når strømmen  går, osv.

Sykehus har meg bekjent muligheter til å gjennomføre sine aktiviteter også under kriser, men boliger og DPS har etter hva jeg er kjent med ikke det.

Så, hva gjør vi på boliger og DPS om krisen er her?

Odd-Egil Auran

(Artikkelen ble først publisert på www.auran.land)