Jeg snakker med ganske mange folk i sykehuset – ansatte, pasienter, pårørende, taxisjåfører – og har til gode å finne én med direkte pasientkontakt eller pasienterfaring som ikke er vantro, fortvilt og hoderystende til planene om å legge ned Ullevål og dele virksomheten mellom gigantblokker på Gaustad og nesten like store blokker på Aker. Ansatte på Ullevål er imot fordi de ser at akuttsykehuset står i fare for å ødelegges. Ansatte på Rikshospitalet er imot fordi de ser at det gode, høyteknologiske, elektive sykehuset står i fare for å ødelegges. Aker sykehus venner er imot – det er ikke et slikt Aker de har krevd. Folk utenfor Oslo er imot fordi de ser at gigantprosjektet vil bli så dyrt andre høyst påkrevde sykehusinvesteringer andre steder vil bli skjøvet ut i tid. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune er imot. Riksantikvaren er imot. Selv mange av klinikksjefene i OUS er imot når man får dem på tomannshånd, men de sier det naturligvis aldri offentlig.

Les videre hva Torgeir Bruun-Wyller skriver om nedleggelse av Oslo Universitetssykehus.